Bestuur

Van links naar rechts: Danny Bartels (Secretaris), Harry de Jong (President), Gerald van Haaster (Voorzitter jeugdcommissie), Prinses Rosy, Prins Famiglia, Michael Bartels (Penningmeester), Fred Meiland (voorzitter)

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, president en de voorzitter van de jeugdcommissie. Tevens maken de Prins en Prinses deel uit van het bestuur en is het mogelijk dat het bestuur aangevuld wordt met een extra bestuurslid. De president is tevens vice-voorzitter en verder kunnen dubbelfuncties zich voordoen. Op de jeugdvoorzitter en de Prinses na, worden de bestuursleden gekozen vanuit de Raad van Elf en door de Raad van Elf. Naast de persoonlijke taken is het bestuur verantwoordelijk voor de beleidsplannen van de vereniging, nemen zij waar nodig ad-hoc beslissingen en onderhouden zij de contacten met andere verenigingen en instanties. Uiteraard zijn zij verantwoordelijk voor een juist en gezond financieel beleid en het wel en wee van de gehele vereniging.